Nr deklaracji Nazwa wyrobu budowlanego Materiały wchodzące w skład wyrobu budowlanego Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Znakowanie Znakiem B
035/2017/STOPL StoTherm KD z wyprawami mineralnymi Sto-Baukleber lub Sto-Baukleber QS
StoMiral K 1,5 lub StoLevell Uni
KDWU - StoTherm KD z wyprawami mineralnymi | 79 kB Znak B - StoTherm KD z wyprawami mineralnymi | 79 kB