Nr deklaracji Nazwa wyrobu budowlanego Materiały wchodzące w skład wyrobu budowlanego Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Znakowanie Znakiem B
004/2017/STOPL Ispotherm B ispo Zaprawa Klejąca
ispos Nr 1 lub ispo Duo
ispo Armierungsgewebe Putzgrund
Ispolit K/R/MP
KDWU - ispotherm B | 84 kB Znak B - ispotherm B | 85 kB
005/2017/STOPL Ispotherm C ispo Zaprawa Klejąca
ispos Nr 1 lub ispo Duo
ispo Armierungsgewebe Putzgrund
ispo Leichtputz lub StoMiral K/R
KDWU - Ispotherm C | 83 kB Znak B - Ispotherm C | 83 kB
006/2016/STOPL StoTherm Classic Sto-Baukleber, Sto-Baukleber QS, Sto-Dispersionkleber lub StoPrefa Coll
Sto Armierungsputz
Sto-Glasfasergewebe
StoSilco K/R/MP lub Stolit K/R/MP
KDWU - StoTherm Classic | 84 kB Znak B - StoTherm Classic | 86 kB
008/2017/STOPL StoTherm Mineral Sto-Baukleber, Sto-Baukleber QS lub ispo Zaprawa Klejąca
StoLevell Uni lub ispo Duo
Sto-Glasfasergewebe F
StoPrep Miral
StoSilco K/R/MP, StoSil K/R/MP, StoMiral K/R/Nivell lub ispo Leichputz K
StoColor Lotusan, StoColor Sil, StoColor Jumbosil lub StoColor Neosil
KDWU - StoTherm Mineral l  | 83 kB Znak B - StoTherm Mineral | 85 kB
009/2017/STOPL StoTherm Ceramic M Sto-Baukleber lub Sto-Baukleber QS
StoLevell Uni
Sto-Glasfasergewebe
StoColl KM
StoColl FM
KDWU - StoTherm Ceramic M | 83 kB Znak B - StoTherm Ceramic M | 82 kB
010/2017/STOPL StoTherm Ceramic S Sto-Baukleber lub Sto-Baukleber QS
StoLevell Uni
Sto-Glasfasergewebe
StoColl KM
StoColl FM
KDWU - StoTherm Ceramic S | 84 kB Znak B - StoTherm Ceramic S | 85 kB
016/2017/STOPL StoDeco StoDeco Coll
Sto Deco
KDWU - StoDeco | 80 kB Znak B - StoDeco | 77 kB
018/2017/STOPL StoTherm Panel StoBaukleber, StoBaukleber QS lub ispo Zaprawa Klejąca
StoLevell Uni
Sto-Glasfasergewebe F
StoDeco Coll
StoDeco Plan
StoColor Dryonic lub StoColor Maxicryl
KDWU - StoTherm Panel | 82 kB Znak B - StoTherm Panel | 83 kB
241/2017/STOPL StoTherm Variant Sto-Baukleber, Sto-Baukleber QS lub ispo Zaprawa Klejąca
StoLevell Uni lub ispo Duo
Sto-Glasfasergewebe F
Putzgrund
StoSilco K/R/MP, StoSil K/R/MP, lub Stolit K/R/MP
KDWU - StoTherm Variant | 84 kB Znak B - StoTherm Variant | 84 kB