Nr deklaracji Nazwa wyrobu budowlanego Materiały wchodzące w skład wyrobu budowlanego Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Znakowanie Znakiem B
254/2017/STOPL Izolacjo-nawierzchnie wodochronne, epoksydowo-poliuretanowe do pomostów Multi Top. Odmiana I (bez warstwy pływającej) StoPox IHS BV
StoPox FBS LF
StoPox ZNP
StoPox TEP MultiTop
StoPox DV 100
KDWU - MultiTop odmiana I | 86 kB Znak B - MultiTop odmiana I | 90 kB
255/2017/STOPL Izolacjo-nawierzchnie wodochronne, epoksydowo-poliuretanowe do pomostów Multi Top. Odmiana II (z warstwą pływającą) StoPox IHS BV
StoPox FBS LF
StoPox ZNP
StoPox TEP MultiTop
StoPox DV 100
KDWU - MultiTop odmiana II | 86 kB Znak B - MultiTop Odmina II | 90 kB
251/2017/STOPL Powłoki cienkowarstwowe, polimerowe do ochrony powierzchniowej betonu. Materiały do wykonywania elastycznych powłok ochronnych na betonie StoCryl. Wariant I StoCryl GQ
StoCryl EF
KDWU - Powłoki elastyczne StoCryl wariant I | 82 kB Znak B - Powłoki elastyczne StoCryl wariant I | 82 kB
250/2017/STOPL Powłoki cienkowarstwowe, polimerowe do ochrony powierzchniowej betonu. Materiały do wykonywania elastycznych powłok ochronnych na betonie StoCryl. Wariant II StoPlex W
StoCryl EF
KDWU - Powłoki elastyczne StoCryl wariant II | 86 kB Znak B - Powłoki elastyczne StoCryl wariant II | 82 kB
253/2017/STOPL Powłoki cienkowarstwowe, polimerowe do ochrony powierzchniowej betonu. Materiały do wykonywania elastycznych powłok ochronnych na betonie StoCryl. Wariant III StoCryl GQ
StoCryl ZB
StoCryl EF
KDWU - Powłoki elastyczne StoCryl wariant III | 86 kB Znak B - Powłoki elastyczne StoCryl wariant III | 82 kB
255/2017/STOPL Powłoki cienkowarstwowe, polimerowe do ochrony powierzchniowej betonu. Materiały do wykonywania elastycznych powłok ochronnych na betonie StoCryl. Wariant IV StoCryl RB KDWU - Powłoki elastyczne StoCryl wariant IV  | 82 kB Znak B - Powłoki elastyczne StoCryl wariant IV | 82 kB
178/2017/STOPL Powłoki cienkowarstwowe, polimerowe do ochrony powierzchniowej betonu. Materiały do wykonywania sztywnych powłok ochronnych na betonie StoCryl. Wariant I StoCryl GW 100 StoCryl V 100 KDWU - Powłoki sztywne StoCryl wariant I | 85 kB Znak B - Powłoki sztywne StoCryl wariant I | 82 kB
256/2017/STOPL Powłoki cienkowarstwowe, polimerowe do ochrony powierzchniowej betonu. Materiały do wykonywania sztywnych powłok ochronnych na betonie StoCryl. Wariant II StoCryl GW 100
StoCryl V 200
KDWU - Powłoki sztywne StoCryl wariant II | 82 kB Znak B - Powłoki sztywne StoCryl wariant II | 82 kB
225/2017/STOPL Powłoki cienkowarstwowe, polimerowe do ochrony powierzchniowej betonu. Materiały do wykonywania sztywnych powłok ochronnych na betonie StoCryl. Wariant III StoCryl GW 200
StoCryl V 200
KDWU - Powłoki sztywne StoCryl wariant III | 82 kB Znak B - Powłoki sztywne StoCryl wariant III | 82 kB
180/2017/STOPL Powłoki cienkowarstwowe, polimerowe do ochrony powierzchniowej betonu. Materiały do wykonywania sztywnych powłok ochronnych na betonie StoCryl. Wariant IV StoCryl V 100 KDWU - Powłoki sztywne StoCryl wariant IV | 81 kB Znak B - Powłoki sztywne StoCryl wariant IV | 81 kB
226/2017/STOPL Powłoki cienkowarstwowe, polimerowe do ochrony powierzchniowej betonu. Materiały do wykonywania sztywnych powłok ochronnych na betonie StoCryl. Wariant V StoCryl V 200 KDWU - Powłoki sztywne StoCryl wariant V | 82 kB Znak B - Powłoki sztywne StoCryl wariant V | 82 kB
182/2017/STOPL Powłoki cienkowarstwowe, polimerowe do ochrony powierzchniowej betonu. Materiały do wykonywania sztywnych powłok ochronnych na betonie StoCryl. Wariant VI StoCryl GW 100
StoCryl V 400
KDWU - Powłoki sztywne StoCryl wariant VI | 85 kB Znak B - Powłoki sztywne StoCryl wariant VI | 82 kB
242/2017/STOPL Powłoki cienkowarstwowe, polimerowe do ochrony powierzchniowej betonu. Materiały do wykonywania sztywnych powłok ochronnych na betonie StoCryl. Wariant VII StoCryl V 500 KDWU - Powłoki sztywne StoCryl wariant VII | 82 kB Znak B - Powłoki sztywne StoCryl wariant VII | 80 kB
217/2017/STOPL Zaprawy polimerowo-cementowe do napraw betonu StoCrete. StoCrete BE Mörtel grob StoCrete BE Haftbrücke
StoCrete BE Mörtel grob
KDWU - StoCrete BE Mörtel grob + BE Haftbrücke | 85 kB Znak B - StoCrete BE Mörtel grob i BE Haftbrücke | 82 kB
224/2017/STOPL Zaprawy polimerowo-cementowe do napraw betonu StoCrete. StoCrete KM StoCrete KM KDWU - StoCrete KM | 84 kB Znak B - StoCrete KM | 80 kB
223/2017/STOPL Zaprawy polimerowo-cementowe do napraw betonu StoCrete. StoCrete TF 200 StoCrete TF 200 KDWU - StoCreteTF 200 | 84 kB

Znak B - StoCreteTF 200 | 80 kB
238/2017/STOPL Zaprawy polimerowo-cementowe do napraw betonu StoCrete. StoCrete TF 204 StoCrete TF 204 KDWU - StoCreteTF 204 | 84 kB Znak B - StoCreteTF 204 | 80 kB
221/2017/STOPL Zaprawy polimerowo-cementowe do napraw betonu StoCrete. StoCrete TG 202 StoCrete BE Haftbrücke
StoCrete TG 202
KDWU - StoCreteTG 202 + BE Haftbrücke | 85 kB Znak B - StoCreteTG 202 + BE Haftbrücke | 82 kB
237/2017/STOPL Zaprawy polimerowo-cementowe do napraw betonu StoCrete. StoCrete TG 203 StoCrete BE Haftbrücke
StoCrete TG 203
KDWU - StoCreteTG 203 + BE Haftbrücke | 86 kB Znak B - StoCreteTG 203 + BE Haftbrücke | 82 kB
222/2017/STOPL Zaprawy polimerowo-cementowe do napraw betonu StoCrete. StoCrete TG 204 StoCrete BE Haftbrücke
StoCrete TG 204
KDWU - StoCreteTG 204 + BE Haftbrücke | 85 kB Znak B - StoCreteTG 204 + BE Haftbrücke | 81 kB
199/2017/STOPL Hydrofobizatory silanowe i siloksanowe do betonu. Hydrofobizatory do betonu StoCryl. StoCryl HP 150 StoCryl HP 150 KDWU - StoCryl HP 150 | 81 kB Znak B - StoCryl HP 150 | 81 kB
094/2017/STOPL Zaprawa hydroizolacyjna StoFlexyl StoFlexyl KDWU - StoFlexyl ITB Znak B - StoFlexyl ITB
243/2017/STOPL Powłoki grubowarstwowe, polimerowo-cementowe do ochrony powierzchniowej betonu StoFlexyl. StoFlexyl StoFlexyl KDWU - StoFlexyl | 90 kB Znak B - StoFlexyl | 89 kB
200/2017/STOPL Zaczyny iniekcyjne z żywic syntetycznych do napraw zarysowań betonu StoJet. StoJet IHS 93 StoJet IHS 93 KDWU - StoJet IHS 93 | 81 kB Znak B - StoJet IHS 93 | 84 kB
161/2017/STOPL Zaczyny iniekcyjne z żywic syntetycznych do napraw zarysowań betonu StoJet. StoJet IHS StoJet IHS KDWU - StoJet IHS | 84 kB Znak B - StoJet IHS | 84 kB
239/2017/STOPL Zaczyny iniekcyjne z żywic syntetycznych do napraw zarysowań betonu StoJet. StoJet PIH 200 StoJet PIH 200 KDWU - StoJet PIH 200 | 81 kB Znak B - StoJet PIH 200 | 83 kB
166/2017/STOPL Zaczyny iniekcyjne z żywic syntetycznych do napraw zarysowań betonu StoJet. StoJet PIH NV StoJet PIH NV KDWU - StoJet PIH NV  | 81 kB Znak B - StoJet PIH NV | 83 kB
240/2017/STOPL Zaczyny iniekcyjne z żywic syntetycznych do napraw zarysowań betonu StoJet. StoJet PU VH 200 StoJet PU VH 200 KDWU - StoJet PU VH 200 | 81 kB Znak B - StoJet PU VH 200 | 83 kB
170/2017/STOPL Żywice epoksydowe do gruntowania pomostów StoPox. StoPox 452 EP StoPox 452 EP KDWU - StoPox 452 EP | 83 kB Znak B - StoPox 452 EP | 86 kB
209/2017/STOPL Żywice epoksydowe do gruntowania pomostów StoPox. StoPox BV 100 StoPox BV 100 KDWU - StoPoxBV 100 | 83 kB Znak B - StoPoxBV 100 | 85 kB
206/2017/STOPL Żywice epoksydowe do gruntowania pomostów StoPox. StoPox FBS LF StoPox FBS LF KDWU - StoPox FBS LF | 83 kB Znak B - StoPox FBS LF | 85 kB
205/2017/STOPL Żywice epoksydowe do gruntowania pomostów StoPox. StoPox GH 20 StoPox GH 205 KDWU - StoPox GH 205 | 83 kB Znak B - StoPox GH 205 | 86 kB
204/2017/STOPL Żywice epoksydowe do gruntowania pomostów StoPox. StoPox GH 530 StoPox GH 530 KDWU - StoPox GH 530 | 83 kB Znak B - StoPox GH 530 | 86 kB
211/2017/STOPL Żywice epoksydowe do gruntowania pomostów StoPox. StoPox IHS BV StoPox IHS BV KDWU - StoPox IHS BV | 83 kB Znak B - StoPox IHS BV | 85 kB
257/2017/STOPL Żywice epoksydowe do gruntowania pomostów StoPox. StoPox IHS PK StoPox IHS PK KDWU - StoPox IHS PK | 82 kB Znak B - StoPox IHS PK | 78 kB
Żywice epoksydowe do gruntowania pomostów StoPox. StoPox KSH thix StoPox KSH thix KDWU - StoPox KSH thix | 82 kB Znak B - StoPox KSH thix | 77 kB